درماپن
طبق منابع علمی به درستی اثبات شده است که میکرونیدلینگ می تواند در موارد زیر به تقویت مو و بهبودی وضعیت کمک موثری نماید:
-  ریزش موی مردانه (اندروژنیک)، طرح ریزش با الگوی مردانه فقط مختص مردان نیست و می تواند در بانوان نیز اتفاق بیفتد
- الوپسی اره آتا (ریزش سکه ای مو) 
- تقویت فولیکول مو
 پرواضح است که تنظیمات دقیق میزان نفوذ سوزن، سرعت کار، مواد مصرفی همراه و تکنیک اجرا نقش شایانی در حصول نتیجه خواهدداشت.
کانال اطلاع رسانی میکرونیدلینگ و  درماپن در تلگرام
@mikroneedling

منبع
ژورنال پزشکی تخصصی پرایم، شماره سپتامبر 2014

#درماپن #میکرونیدلینگ #دستگاه_میکرونیدلینگ #تقویت_مو #ریزش_مو